Låssmed Bromma

Låssäkerhet och låsjour | 08-33 13 13

Tjänster

Vi erbjuder heltäckande tjänster inom lås-, fönster- och dörrsäkerhet. Läs mer nedan om de lösningar och produkter som vi kan tillhandahålla.

altandörr lås

  • Låsöppning: Vi öppnar din dörr med professionella metoder om du skulle ha tappat bort dina nycklar eller om din dörr har gått i baklås.
  • Låsbyte: Om du har ett äldre lås som inte längre lever upp till gällande säkerhetskrav eller om du är osäker på vem som har tillgång till alla nycklar till ett lås kan det vara dags att byta ut det. Vi byter ut låset till ett nytt av hög kvalitet som säkerställer att din försäkring gäller.
  • Låsmontering: Behöver du hjälp med att montera ett nytt lås, till exempel vid nybygge eller renovering? Vi monterar lås av olika typ enligt dina behov och önskemål.
  • Kodlås: Allt fler väljer att installera kodlås istället för lås med nyckel. Fördelarna är många, till exempel att koden kan uppdateras regelbundet för högre säkerhet. Kodlås passar såväl i bostaden som på kontoret eller till trapphuset i hyres- och bostadsrättsfastigheter.
  • Låssystem: Om du har behov av låssystem med kopieringsskyddade nycklar så kan vi hjälpa dig att hitta en passande lösning.
  • Balkonglås: Vi kan erbjuda försäljning och montering av godkända lås för balkong- och terrassdörrar från ett flertal olika fabrikat.
  • Fönsterlås: Även fönstren kan behöva lås för extra säkerhet. Vi har ett brett utbud av fönsterlås för alla fönstertyper från välkända låstillverkare.
  • Brytskydd: Ett brytskydd är ett enkelt men effektivt tillbehör till din dörr som hindrar inbrottstjuvar vid inbrottsförsök. Tack vare att en stålskena täcker låsregeln blir det svårare att bryta upp dörren.
  • Dörrögon: Ett dörröga ger en ökad känsla av trygghet då du kan se vem som står utanför dörren innan du öppnar.
  • Dörrstängare: En automatisk dörrstängare är ett praktiskt hjälpmedel som dessutom ökar säkerheten i din fastighet. Särskilt i flerfamiljsbostäder och kontorsfastigheter kan det vara praktiskt att ha automatisk stängning som ser till att vägar in i fastigheten hålls stängda för utomstående.

 

dörrstängare bromma

Trygga lås för dörrar, fönster med mera. Vi har lösningarna som du behöver.